A februári előterjesztések

2015. február 06. - agatity

A közügyeinkbe való beleszólás, véleményalkotás, a szentendrei közéletben való részvétel nyitott kell, hogy legyen bárki számára, ezért kérünk minden szentendrei polgárt, hogy kövesse figyelemmel a város közügyeit!

A fontosabb, a közérdeklődésre inkább számot tartó előterjesztések az alábbiak:
• tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
• tájékoztató a Bolgár utcai parkoló kialakításáról
• a VSZ Zrt.-vel kötendő szerződések
• a Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terve
• Dunyha program feltételrendszere
• előterjesztés az építészeti-műszaki tervtanácsról
• a szociális rendelet módosítása
• a parkolási rendelet módosítása (a matrica előre kiküldése)
• közétkeztetési szolgáltatási szerződés
Ezeket külön csomagként is felraktuk ide, a könnyebb tájékozódás végett: https://www.dropbox.com/s/b6c8mtlpqq03quq/TESULETI_ULES_2015_02_12_valogatva.zip?dl=0

Természetesen az érdeklődők számára a teljes előterjesztési csomagot is hozzáférhetővé tesszük:
https://www.dropbox.com/s/l0ttwevnjwxpz2q/TESULETI_ULES_2015_02_12_teljes_webre.zip?dl=0

Ne a fejünk felett, a tudtunk és a véleményünk nélkül döntsenek az utcánk, a városrészünk és Szentendre sorsáról!

Írja meg véleményét!

 

 

Összefoglaló a 2015. január 22-i testületi ülésről

Az év első testületi ülésére január 22-én került sor. Már rögtön az ülés elején komolyabb szóváltásba bonyolódott Holló István jobbikos képviselő Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszonnyal. A képviselő beszámolt az alpolgármesterrel folytatott négyszemközti beszélgetéséről, és arról, hogy kategorikusan kijelentette az alpolgármester asszony, hogy nem támogatják a Turul-szobor felállítását.
A beszámolók között volt olvasható, hogy a TESZ képviselői által tavaly kezdeményezett faültetési akció (a Dunakorzóra tervezett fák a szentendrei művészek emlékére kerüljenek elnevezésre) megfeneklett, így Fülöp Zsolt, képviselőcsoportunk vezetője kérte a kultúráért felelős alpolgármester asszonyt, hogy kezdeményezzen ezzel kapcsolatban egyeztetést, aki ezt örömmel vette és elvállalta.

Az ülés elején képviselőnk, Fülöp Zsolt kérdezte meg, hogyan áll a Quali-Team Kft. elleni, az adósság elengedéssel kapcsolatos keresetlevél. Megtudtuk, hogy a keresetlevél elkészült, és várhatóan január végén, február elején fogja a város benyújtani az illetékes bíróságra.

1. Két sürgősségi előterjesztéssel készült a polgármester az ülésre: az első a kardiológiai ellátásról szólt, miszerint az ellátás kerüljön át a Budai Irgalmas Kórházhoz, ahogy ez korábban is volt, a betegek megelégedésére. Ezt az előterjesztést a testület egyhangúlag megszavazta.

2. A másik sürgősségi előterjesztés a Szentendrei Kulturális és Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szólt. Ismeretes, hogy az ügyvezető igazgató, Kálnoki-Gyöngyössy Márton tartósan távol van (egyben kivette a felgyűlt szabadságát) és jelenleg egy munkatársának – az igazgató-helyettesnek – van aláírási joga, de ez így nem jó megoldás. A sürgősségi előterjesztés szerint létrejött volna egy új munkakör, a művészeti vezetőé, akinek széles jog- és hatásköre, továbbá bizonyos esetekben aláírási joga is lett volna. A TESZ képviselői – Fülöp Zsolt és Fekete János – számára nem voltak világosak sem a célok, sem a kialakuló hatáskörök, sem pedig az előterjesztett jogi konstrukció, hiszen az előterjesztés rengeteg olyan feladatkört adott volna át a művészeti vezetőnek, ami az ügyvezető igazgatóé. A vita egy pontján Fülöp Zsolt megkérdezte a polgármester urat, hogy mi a cél? Az, hogy amikor visszajön a szabadságát töltő ügyvezető igazgató, akkor érezze, hogy visszavártuk és bízunk benne, hogy továbbra is marad a Kulturális Kft. élén, vagy az, hogy ne akarjon itt maradni. A polgármester úr válaszul kijelentette, az a cél, hogy itt maradjon. Fülöp Zsolt javaslatára ekkor szünet következett, és rövid tanácskozás után Verseghi-Nagy Miklós polgármester úr visszavonta az előterjesztést.
A két sürgősségi indítvány elérhető innen: http://goo.gl/gOIzAK

3. A továbbiakban számos, inkább technikai jellegű, illetve kevéssé érdekes előterjesztés következett, melyeket a testület egyhangúan fogadott el.

4. A következő, vitát kiváltó előterjesztés a Mandula utcai és a Nap utcai pótmunkákkal kapcsolatos volt. Az előterjesztés szerint mindkét útépítés során olyan előre nem látott költségek merültek fel, melyeket a kivitelezők a városra kívánnak terhelni. A testületi ülés előtti napon, az Ellenőrző Bizottság ülésén Kubatovics Áron, a bizottság TESZ-es elnöke fotókkal illusztrálva cáfolta a vállalkozó indokait. Akkor Kolozs János úr, a város főmérnöke ígéretet tett arra, hogy egyeztet a kivitelezővel. Másnapra a kivitelező elállt a Mandula utcai igényével, így ez kikerült a testületi előterjesztések közül.

A Nap utcai beruházásnál a megemelkedett utcaszint miatt támfalat kell építeni, ami nem szerepelt sem a kiírásban, sem a tervezésben. Itt felhívtuk a figyelmet arra, hogy szükséges megvizsgálni, ki hibázott, biankó csekket ne állítson ki a város. Nincs rendben az, hogy magától értetődő módon jótáll a város minden ilyen és ehhez hasonló hibáért. Az Ellenőrző Bizottsági ülésen már felmerült Dr. Vass Péter jóvoltából az, hogy a város a jövőben minden beruházás esetében kössön felelősségbiztosítást, illetve a mostani két pótmunka-igény kapcsán vizsgáljuk meg, hogy tudunk-e viszontkeresettel élni az engedélyezési terv kapcsán. A javaslatok fontosak, és a testületi ülésen ezeket a javaslatokat tolmácsoltuk a polgármester úrnak. A testület a Nap utcai pótmunkát végül elfogadta, nem tudtuk meggyőzni a képviselőtársainkat arról, hogy a felmerült pótmunka nem a város felelőssége. A TESZ képviselői nem szavazták meg az Nap utcai beruházással kapcsolatos előterjesztést.

4. Fontos előterjesztés volt még a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. üzleti tervéről és az első féléves támogatásáról szóló napirend. Az üzleti terv 26 millió forintos éves támogatási igényről szól. Fontos információ, hogy az új ügyvezető sem a decemberi testületi ülésre nem jött el, sem a januári ülés előtti bizottsági üléseken nem jelent meg, emiatt pl. az Ellenőrző Bizottság le is vette a napirendjéről ezt az előterjesztést. Rengeteg kifogásunk volt a megküldött üzleti tervvel kapcsolatban: feltűnően alacsony a rendezvények bevétele az összköltségvetéshez képest; nem derül ki a még futó pályázat költsége; nem világos, hogy mit takarnak az ilyen sorok, mint ’anyagköltség’, ’igénybevett szolgáltatások’, vagy pl. mit adtak el 2,73 millió forintért. De minőségileg sem érezzük kielégítőnek azt, hogy a felsorolt négy rendezvényből kettő sör- illetve borfesztivál. A legfőbb kifogásunk viszont az, hogy a TDM eredeti célját sem látjuk az üzleti tervben megvalósulni: egy TDM-típusú szervezet („Turisztikai Desztináció Management”) működése nem kizárólag rendezvények szervezéséből áll, és nem csak arra szolgál, hogy a turistákat információval lássa el („tourinform”). A TDM-nek ennél többnek kell lennie: katalizálni, szervezni olyan folyamatokat, eseményeket, amely mérhetően növelik a város turisztikai vonzerejét, bevonni a civil erőket, összefésülni a különféle turisztikai projekteket, szakmailag segíteni a turisztikai szervezeteket, menedzselni a város turisztikai fejlődését. Egy ilyen tevékenységnek köszönhetően mérhetően növekszik a város látogatószáma, és közvetve a bevétele is. Ezt nem tudtuk kiolvasni az üzleti tervből.

Az előterjesztést a testület végül elfogadta, de mi nem tudtuk szavazatainkkal támogatni.

5. A testület végén az egyebek során szóba került még, hogy immáron a Szentendre TV nem közvetíti az üléseket, és amennyiben igény merül fel rá, úgy a hivatal megvizsgálja a testületi ülések közvetítésének lehetőségét. Illetve polgármester úr felhívta a képviselők figyelmét, hogy ne forduljanak a hivatal munkatársaihoz közvetlenül, hanem mindig a jegyző úron keresztül kérjenek ki iratokat. Nem nehéz kitalálni, hogy ránk vonatkozott a kérés, természetesen ezt a jövőben figyelembe fogjuk venni.

Az előterjesztések megtalálhatók itt: http://www.tesz2000.hu/tesz_onkormanyzat/t/a_2015_januari_kepviselo_testuleti_eloterjesztesek.htm

Fekete János
Fülöp Zsolt
Kubatovics Áron

Hivatali kazáncsere

Az önkormányzati hivatal épületének kazánja elavult, cserére szorul, tulajdonképpen bármikor felmondhatja a szolgálatot. Még 2014. szeptemberében döntött a képviselő-testület a beruházásról. A tavalyi év utolsó rendes, dec. 11-i testületi ülésének egyik előterjesztése volt a megvalósítás mikéntje.

Az előterjesztés két verziót tartalmazott. Az egyik verzió két kazán beszerzésével számol és összességében (tehát minden vonatkozó eszközzel és munkával együtt) bruttó 27,7 millió forint kiadással, a második változat 3 db. kazán megvásárlásával és mindennel együtt bruttó 17,4 millió forint kiadással. Az előterjesztés a második változat megszavazását kérte a testülettől.
Az előterjesztés elérhető innen: https://drive.google.com/file/d/0B7PIWb3XB095dVRRRlhBZDItRG8/view?usp=sharing

remeha.jpgEgyszerű internetes kereséssel megállapítottuk (az egyesületünk ’Városüzemeltetés és -fejlesztés, közlekedés’ munkacsoportjával közösen), hogy a „REMEHA Quinta 115” típusú kazán ára br. 1.650.000 forint (http://www.arukereso.hu/kazan-kalyha-c4026/remeha/quinta-pro-115-p135096039/), három darab beszerzése így br. 5 millió forint. Tehát az előterjesztésben szereplő 17,4 millió forint kevesebb, mint harmada maga az eszköz. Joggal keltette fel kíváncsiságunkat, hogy pontosan miből tevődik össze a fennmaradó 12 millió forint.

A „Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” ülésén Kolozs János úrtól, mint a város főmérnökétől kértem ezzel kapcsolatban tájékoztatást. A főmérnök úr elmondta, hogy rengeteg egyéb eszközt kell beépíteni, illetve nagyon sok munkával is jár, többek között újra kell bélelni a kéményeket is (a városházán két kémény van). Ekkor kértem a főmérnök urat, hogy a vonatkozó teljes dokumentációt bocsássa a bizottság rendelkezésére, de erre nem volt mód, viszont ígéretet kaptunk, hogy a másnapi képviselő-testület ülése előtt odaadja.

Másnap a testületi ülés előtt pár perccel valóban át is adta Kolozs János úr a dokumentációt (http://goo.gl/dvMkPF), melynek átfutására így pár perc állt a rendelkezésünkre. Egy dolgot tudtam hirtelen kiszúrni, a feltűnően drága „kémény rendszer kialakítása meglévő kémény kürtőben” tételt, mely összesen 3 millió forint. Mikor ezt szóvá tettem, dr. Török Balázs, Városfejlesztési Alpolgármester Úr felhívta a figyelmem, hogy egy képviselőnek nem az a dolga, hogy műszaki és szakmai tartalmakat vizsgáljon, hanem az, hogy az elé tett kétféle variáció közül válasszon. Nos, ennek a kérdésnek az eldöntését az olvasóra bízom, mindenesetre utólag, a részletes listát böngészgetve azért feltűnt még egy-két dolog: míg mi br. 1.650.000-ért találtunk ilyen típusú kazánt, a tételes árajánlat nettó 1.650.000-nel kalkulált, plusz 810.000 forint nettó munkadíjjal (csak a kazán beépítésénél), ez utóbbi feltűnően sok. A ’Grundfoss Magna 25/80/3’ típusú szivattyú ára 150-190 ezer közé esik (http://www.argep.hu/trend/MAGN/Magna-25-80.html). Végig tekintve a tételes listán, számomra feltűnő – laikusként is – a túl sok munkadíj, de ebben megerősített egy szakemberrel való konzultáció is.

Alpolgármester Úrnak igaza van: nem vagyok szakértő. De még így is joggal vetődik fel bennem, hogy esetleg az előterjesztés mögött, a tételes számok nem stimmelnek. Még akkor sem, ha a vállalkozó – érthetően – valamekkora nyereségre is szert kíván tenni.


A végén egy apró, de nagyon fontos körülményt még hadd emeljek ki: a tételes árajánlatot nem a Perfect Plan Bt. adta a városnak. Hozzám, mint képviselőhöz nem a Perfect Plan Bt. tételes árajánlata érkezett be, hanem a Városi Szolgáltató Zrt. tételes árajánlata. A br. 17,4 millió forint a VSZ Zrt. költsége. Azt nem tudjuk, hogy a Perfect Plan Bt. milyen árajánlatot adott a VSZ Zrt.-nek!

Az előterjesztést nem tudtam támogatni.


Kubatovics Áron
TESZ önkormányzati képviselő
Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke

 

Rendkívüli testületi előterjesztések, 2014.12.19.

Péntek reggelre rendkívüli testületi ülést hívott össze Verseghi-Nagy Miklós polgármester.

Az előterjesztések az alábbi linken tölthetők le:
https://drive.google.com/file/d/0B7PIWb3XB095YnNZT1JNTWhaU00/view?usp=sharing
(az előterjesztéseket tartalmazó fájlt egészében töltse le)

A linket megnyitva fent, középen, a lefelé mutató nyílra kattintva tudja letölteni a tömörített (zip) állományt. A letöltés befejeztével ki kell csomagolni (tömörítő program vagy fájlkezelő segítségével, pl. WinZip vagy Total Commander). A napirendek az excelben találhatók, az egyes előterjesztések pedig értelemszerűen az alkönyvtárakban.

Kubatovics Áron
TESZ önkormányzati képviselő

A beszerzések és szerződések teljes ellenőrzése

Ma a lenti hivatalos levelet küldtem el Szentendre megbízott jegyzőjének, Dr. Gerendás Gábor aljegyző úrnak.

Az ún. "Ellenőrző Bizottság" elnökeként tényleg utána kívánok nézni mindennek, komolyan veszem az ellenőrző szerepet. Felkészültem arra is, hogy miközben ezek természetüknél fogva közérdekű adatok, valószínűleg meg kell vívnom a tudomásomra jutott közérdekű adatok teljes nyilvánosságáért is, hiszen végső soron ez, a transzparencia, egy nyitott önkormányzat az, amely hozzásegít minket egy korrupciómentes közélethez.

Munkámról itt, ezen a blogon részletekbe menően fogok beszámolni, a Facebook-on csak összefoglalókat fogok megosztani.

Kubatovics Áron

 


 

2014_12_18_kozbeszerzesi_anyagok_alairva_scanned.jpg

A decemberi képviselő-testületi előterjesztések

A valódi szentendrei nyilvánossághoz hozzátartozik az is, hogy a havi képviselő-testületi ülések anyagai előre hozzáférhetők legyenek az érdeklődők számára.
A közügyeinkbe való beleszólás, véleményalkotás, a szentendrei közéletben való részvétel nyitott kell, hogy legyen bárki számára.

Kérünk minden szentendrei polgárt, hogy kövesse figyelemmel a város közügyeit!

issues.jpgA TESZ képviselői várják a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amiket képviselünk a döntéshozatal során.

Ne a fejünk felett, a tudtunk és a véleményünk nélkül döntsenek az utcánk, a városrészünk és Szentendre sorsáról!

A véleményeket, észrevételeket, javaslatokat küldje a szerkesztoseg@tesz2000.hu e-mail címre vagy közvetlenül a képviselőink számára:

  • Fülöp Zsolt, +36 20 / 548-57-38, flpzslt [k] gmail [p] com
  • Fekete János +36 20 / 947-71-98, janos-fekete [k] t-online [p] hu
  • Kubatovics Áron +36 30 / 231-97-13, agatity [k] gmail [p] com

 

Az előterjesztések az alábbi linken tölthetők le:
https://drive.google.com/file/d/0B7PIWb3XB095ZTRiNXpIWGN2WFk/view?usp=sharing
(az előterjesztéseket tartalmazó fájlt egészében töltse le)

A linket megnyitva fent, középen, a lefelé mutató nyílra kattintva tudja letölteni a tömörített (zip) állományt. A letöltés befejeztével ki kell csomagolni (tömörítő program vagy fájlkezelő segítségével, pl. WinZip vagy Total Commander). A napirendek az excelben találhatók, az egyes előterjesztések pedig értelemszerűen az alkönyvtárakban.

Fülöp Zsolt
TESZ képviselőcsoport vezető

Képviselői vagyonnyilatkozatok

A vagyonnyilatkozatok idáig is nyilvánosak voltak, de a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a képviselők beadták az önkormányzat iktatójába a papírokat és kész. A nyilvánosság tehát azt jelentette, hogy bárki kérte, akkor megkaphatta őket. Az elmúlt 4 évben - ha jól tudom - egyvalaki kérte ki a nyilatkozatokat...

Számunkra viszont magától értetődő volt, hogy a saját vagyonnyilatkozatainkat fel fogjuk rakni az Internetre.
Továbbá, hogy ott is fogjuk tartani, visszakereshetően. És amikor ezt jeleztük Verseghi-Nagy Miklósnak, akkor kis hezitálás után végülis meggyőzte a fideszes képviselőtársait arról, hogy ez jó. És akkor már sem a szocialista Magyar Judit, sem a jobbikos Holló István nem akart kimaradni a buliból.

Így sikerült először elérnünk azt, hogy a szentendre.hu-ra felkerüljenek teljesen nyilvánosan a vagyonnyilatkozatok.

A biztonság kedvéért azért külön, ide is felrakom: letöltés innen.

Kubatovics Áron

Ma reggel megakadályoztuk, hogy a város rosszul költsön el 10 millió forintot

Szentendre képviselő-testülete a nov. 13-i ülésén megszavazott 10 millió forint keretösszeget az önkormányzati hivatal teljes átvilágítására, melynek célja, hogy hatékonyabban, olcsóbban, végső soron jobban működjön a hivatal. Az előterjesztést a TESZ képviselőiként mi is támogattuk, mert egy átvilágítás eredményének a tényleges végrehajtása éves szinten több tízmilliós spórolást jelenthet – továbbá a keretösszeg reális. A probléma nem is itt van, hanem a megvalósítással!

A polgármester úgy döntött, hogy nem nyílt, hanem meghívásos közbeszerzési eljárást folytat le, amely még mindig nem lenne önmagában probléma. Ellenben a kiválasztottak köre, az általuk benyújtott pályázatok minősége és végső soron a győztesnek kihirdetni szándékozott pályázóval már annál nagyobb gond van. Mivel az Ellenőrző Bizottságnak kötelező minden szerződést megtárgyalnia, így két testületi ülés között rendkívüli bizottsági ülést kell összehívni. Ma reggel, 7:30-tól üléseztünk, az átvilágítással kapcsolatos előterjesztés innen letölthető.

De nézzük a pályázatokat!


1. Az előterjesztő, Verseghi-Nagy Miklós polgármester által győztesnek kikiáltani szándékozott cég egy bizonyos "Platina Projekt Bt.", melynek főtevékenysége: "Általános járóbeteg-ellátás".
De ezen túl is oldalakon keresztül lehet böngészgetni a cég tevékenységeit, úgymint feldolgozóipar, kereskedelem, bútoripari , óra-ékszer, web-hoszting, divat- és formatervezés, stb. (forrás: http://www.ceginfo.hu/ceg/platina-projekt-szolgaltato-bt-61663.html) Kommentbe jöhet, hogy Hofi hogyan fogalmazta meg ezt a típusú tevékenységi kört!
A cég tulajdonosa Szabó László: www.szabolaszlo.hu
A cég pedig a 'Királyi Pál u. 18., tetőszint 1'-be van bejelentve. Ugyanitt működik az 'Ypsylon Media' is: http://www.ypsylonmedia.hu/?p=8 (ez a későbbieket olvasva fontos információ lesz)
Az Ypsylonmedia Kft.-nél Szabó László, mint "vezető tanácsadó" van megjelölve (http://www.ypsylonmedia.hu/?p=8, print screen).
De ugyanerre a címre van bejelentve - kapaszkodjanak meg - a Magyar Teátrumi Társaság is: http://magyarteatrum.hu/magyar-teatrumi-tarsasag2
Egy érzékletes példaként ez kb. hasonló lenne, mint ha a Magyar Művészeti Akadémia címére lenne bejegyezve az MMA titkárának magáncége.

És ki ez a bizonyos Szabó László? A 90-es évek közepén HÖKOSZ elnök volt, a diáktüntetések szimbolikus alakja és arca, aztán a Deutsch-féle Ifjúsági és Sportminisztériumban helyettes államtitkár lett. Később az MTVA kommunikációs vezetője lett, a Lomnici-féle ügy után, 2012-ben távozott a posztjáról, https://www.facebook.com/laszlo.szabo.148553.

2. A Platina Projekt Bt. pályázatában nincs szó arról, hogy a cégnek lenne-e átvilágítással kapcsolatos referenciája. Ellenben megjelöl néhány személyt, akikkel a munkát közösen el fogja végezni.
Az első ilyen szakember Dr. Papp Csilla, aki a Papcsák-éra alatt jegyző volt Zuglóban: http://www.zuglo.hu/index.php?01011494_jegyzo, print screen)
Másik szakemberként Dr. Csóka Velmira van megjelölve, aki egyrészt Zuglóban volt idén az ottani OEVB elnöke (http://goo.gl/35dPYy, print screen), másrészt a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Irodánál ügyvédjelölt: http://www.bakolegal.com/magyar/munkatarsaink, print screen
Kovátsits László nevét jegyezzük meg, később érdekes lesz!
Harmadik szakértőként Horváth László van megjelölve: http://www.bspl.hu/rolunk, http://www.linkedin.com/pub/l%C3%A1szl%C3%B3-horv%C3%A1th/43/117/472, https://www.facebook.com/bsplkft
Szemmel láthatóan ő az egyedüli, aki csinált már valaha átvilágítást, bár a referenciái között önkormányzattal kapcsolatos auditálás nincs és inkább könyvelő, könyvvizsgáló tevékenysége van.

3. A második pályázó az Olsen Kft.: www.olsensport.hu - ők eleve kiesnek, mert 10 millió fölötti pályázatot adtak be. Ez a cég ugyanakkor kimondottan rendezvényszervező cég és többek között a Papcsák-érában, Zuglóban (!!!) nyertek korábban alvállalkozási szerződést: http://www.olsensport.hu/projektek?olsensport=2&desc=1&id=23, print screen
A cég nem foglalkozik átvilágítással, rendezvényszervezéssel és kommunikációval foglalkoznak: http://www.olsensport.hu/projektek, print screen
Egy zuglói szerződés az Olsennel: http://www.zuglo.hu/kepek/dokutar/332/Animator%20-%20szerzodesmodositas.pdf
Ez a szerződés idén március 1-jei, amikor az Olsen részéről az aláíró "Rápolthyné Korsós Ágnes" volt. A mostani pályázatot fél évvel később már "Márkus Zsuzsa" írta alá. A cég székhelye a Zirzen Janka utcába idén szeptember 8-án lett áthelyezve, sejtésem szerint ekkor lett a cég képviselője a régi helyett Márkus Zsuzsa.
A pályázatot beadó (tehát a céget képviselő) "Márkus Zsuzsa" + Olsen -re viszont semmilyen találata nincs a Google-nek (https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=olsen+%22M%C3%A1rkus+Zsuzsa%22)
Ugyanakkor Márkus Zsuzsanna néven megvan a cég: http://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/1309101506/Olsen-Kommunikacios-Marketing-Media-es-Rendezvenyszervezo-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag
Tehát az Olsen rosszul töltötte ki a közbeszerzési eljárás során az úgynevezett 'Felolvasó lapot', és rosszul is írta alá, amikor Márkus Zsuzsaként írta alá magát a pályázatot. Ez tehát alakilag is érvényteleníti a pályázatát.

De ez még mind semmi!

Az Olsen Media dolgozott a kormánynak is: http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/elkeszultek-az-uj-tankonyvek, print screen
Alul kontakt személyként van megjelölve "Szlopóczki Janka", aki az Ypsilon Mediánál (is) dolgozik: http://www.ypsylonmedia.hu/?p=8, print screen
A FociFeszten szintén az Olsen Media volt a kommunikációval megbízott cég: http://www.focifeszt.hu/kapcsolat, print screen - ahol Dömötör Fanni volt a kontakt. Aki szintén az Ypsilon Mediánál (is) dolgozik: http://www.ypsylonmedia.hu/?p=8, print screen
De az Olsen a fent már említett zuglói Silver City projektjében is megjelenik, a projekt prezentációja (http://www.silvercity.eu/upload/SILVER_CITY_LP_WP2prezi_6Nov2013.ppt, print screen) szerint 'Egri Judit' dolgozott a cég részéről, aki szintén az Ypsylon Mediánál (is) dolgozik: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32476, print screen.
Szóval az Olsen Media, amely egyébként érvénytelen pályázatot adott be, ezer szállal kötődik ahhoz az Ypsylon Mediához, amelynek egyik vezető munkatársa Szabó László, a nyertesnek kikiálítani szándékozott személy.

4. És akkor nézzük a harmadik pályázót, amely nem más, mint a Kovátsits László Ügyvédi Iroda. Ismerős a neve, fent már említettük, hogy a Platina Projekt Bt. pályázatában az egyik szakemberként megnevezett Csóka Velmira a Balázs & Kovátsitsnál ügyvédjelölt. Ez a pályázó szintén 10 millió forint fölötti pályázatot nyújtott be.


Összefoglalva:

A/ Miközben az teljesen nyilvános adat, hogy 10 millió forint a keretösszeg (hiszen az előterjesztés nyilvános volt, tévéfelvétel készült az ülésről, stb.) két pályázat is a 10 milliós értékhatár fölé lőtt, és csak a nyertesnek kihozni kívánt Bt. pályázata esik bele a keretösszegbe. Holott amikor a cégek egy meghívásos közbeszerzés során pályáznak, abban versenyeznek, hogy vajon mindenki 9.9 millióra ad-e be pályázatot, vagy lesz olyan, aki azt mondja, hogy meg tudja ugyanazt csinálni szignifikánsan olcsóbban, mondjuk 9 millióért, vagy 9.5 millióért... Nem, itt ketten is 10 milliónál nagyobb pályázatot adtak be.

B/ A nyertesnek kihozni akart cég nem adott be referenciát, csak a felkért munkatársainak van referenciája. Viszont átvilágítással egyik megjelölt, foglalkoztatni kívánt szakember sem foglalkozott még.
Hogy világos legyen: ez olyan, mintha a város meghívásos közbeszerzésén részt venne a szomszéd hentes Bt.-je, aki a pályázatában leírja, hogy egyébként ilyen és ilyen szakemberekkel fog együttműködni. Ez nevetséges és komolytalan!

C/ A két további, áron felüli pályázat kamunak tűnik (figyelem: nem azt írtam, hogy kamu, hanem, hogy annak tűnik; esetleg, ha valaki perelni akar a kijelentésemért), az egyiket rosszul is írták alá (Márkus Zsuzsanna helyett Márkus Zsuzsaként).

D/ Az Olsen Media ezer szálon köthető a nyertessé kihozni kívánt Szabó László Bt-jéhez, amely nem mellesleg ugyanoda van bejelentve, ahová az Ypsylon Media és a Magyar Teátrumi Társaság is.

F/ A harmadik pályázó (Kovatsits László Ügyvédi Iroda), az a nyertesként kihozni kívánt pályázó egyik szakemberének a munkáltatója. Továbbá nem világos, hogy miért Kovátsits ügyvéd úr a saját jogán van meghívva a közbeszerzésbe, és nem az az ügyvédi iroda, amelyben vélhetően főként dolgozik, tehát miért nem a Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás. Ja, természetesen Kovátsits úr sem foglalkozott szervezetfejlesztéssel soha, a pályázatában leírt referenciák között leginkább jogi audit tevékenységek szerepelnek (hogy szavam ne felejtsem: az első két referenciája két zuglói megbízás!)

G/ A város nem hívott meg egyetlen nagy, elismert és hiteles átvilágító céget sem (pl. KPMG, PWC, de kb. 2 perc lenne találni néhány ezzel foglalkozó magyar tulajdonú céget is). Ellenben meghívott egy Bt.-t, egy rendezvényszervező céget, és egy olyan ügyvédi irodát, amely az átvilágítás néhány részterületével már foglalkozott.
Az átvilágítás (más néven szervezetfejlesztés) egy külön szakma. Attól, hogy valaki jegyző volt, végzett már jogi auditot, vagy A-tól Z-ig átvizsgálta már egy hivatal szerződés-állományát, attól még nem fogja tudni jól megcsinálni a hivatal teljes átvilágítását. Ez ugyanis nem annyi, hogy átnézzük a szerződéseket, megnézzük, hogy mennyit költ a város egy évben a hivatalra, és milyen számítógépes programot használnak a hivatal munkatársai. Ajánlom minden döntéshozó figyelmébe a fenti kifejezésen túl még az 'organization development', a 'quality management' vagy a 'workflow technology' kifejezéseket.

A fentebb leírt információkat – mivel úriemberek vagyunk – vasárnap este, ömlesztve átküldtük a polgármester úrnak, hogy annak tudatában készüljön a reggeli bizottsági ülésre, hogy mi ennek a meghívásos közbeszerzési eljárásnak nekimegyünk. A napirend megszavazása után Verseghi-Nagy Miklós az előterjesztését visszavonta.
A meghívásos közbeszerzési eljárás újraindul.

 

Idáig a tények.

Személyes véleményem az, hogy csak remélni tudom, hogy az őszi választási kampányban (a Dietz-éra utáni) Szentendrén megújulást hirdető Fidesz komolyan veszi a szentendreiek felé tett ígéretét, és egy ilyen előterjesztés csak a véletlennek köszönhetően csúszott be. Ugyanakkor komolyan felvetődik bennem az a kérdés, hogy ha mi, a TESZ képviselői nem szánunk rá néhány órát, és nézzük meg alaposan a pályázatokat és magát az előterjesztést, akkor a fideszes bizottsági többség vakon megszavazta volna az előterjesztést, majd a polgármester szerződést is kötött volna a Platina Projekt Bt.-vel? Tényleg a kétes hírű zuglói önkormányzatból kell hozni Szentendrére 'önkormányzati szakembert'? Tényleg az teljesen rendben lett volna – ha mi nem borítunk –, hogy három, egymáshoz és Zuglóhoz szorosan kötődő céget/ügyvédi irodát hív meg egy 10 milliós közbeszerzésre?

Az mindenesetre dicséretes, hogy Verseghi-Nagy Miklósnak volt bátorsága visszavonnia az előterjesztést. A folytatást pedig meglátjuk.


Kubatovics Áron
az Ellenőrző Bizottság elnöke
Szentendre

 

jnmv1.jpg

Beszámoló az első testületi ülésről

A beszámolókat, melyeket a TESZ honlapjára írok, mindig kifejezetten szenvtelen, objektív stílusban fogom írni.
Az első beszámolóra kicsit sokat, több, mint egy hetet kellett várni. A jövőben ez gyorsabb lesz.

Olvassátok: http://tesz2000.hu/tesz_onkormanyzat/t/osszefoglalo_a_november_13_i_testuleti_ulesrol.htm

Kubatovics Áron

szentendre_varoshaza.JPGkép forrása: Wikimedia

Szentendre és Pomáz közös villamos energia beszerzése

Barátok, ismerősök kérdezgetnek, hogy "jó, jó, gratulálok, meg örülök, Áron, de mondd csak, tulajdonképpen mit csinálsz, mint önkormányzati képviselő?"

Ha most, este állítanának meg, akkor azt mesélném el, hogy éppen jövök a Közbeszerzési Bizottság üléséről. Szentendre és Pomáz közösen írt ki közbeszerzést a városi közvilágítás és az intézmények árambeszerzésére.

Meglepően jó árajánlatok jöttek és még jobb jöhetett volna, ha pl. Budakalász is beszállt volna. Kb. 20 percet üléseztünk, mert jól elő volt készítve minden – meg az anyagokat elküldte a hivatal dolgozója előre is –, így tulajdonképpen arról kellett döntenünk, hogy a beérkezett pályázatok közül melyik nyerjen. A bizottság konkrét döntéséről természetesen most nem írhatok, hiszen üzleti titkokról van szó, de a döntés ismert lesz akkor, amikor azt törvényileg nyilvánosságra lehet hozni.

Hát, ma például ezt csináltam.

Kubatovics Áron

 

electricity1.jpg